Samen beter!

Visie

Elk kind heeft recht op een goede start en een goede toekomst, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Dat doen we met het beste onderwijs en kansen voor iedereen. Ieder kind leert anders en heeft recht op de aandacht die het nodig heeft. Kinderen die sneller leren willen sneller door en aan de slag met grotere uitdagingen. Kinderen die langzamer gaan of anders leren, willen daarin gesteund worden. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen dit van zichzelf weten, dat zij inzicht hebben in hun eigen ontwikkeling en dat zij zich eigenaar voelen van hun leerproces. Leerlingen eigenaar maken van hun eigen leerproces zorgt voor motivatie en een positief zelfbeeld.
Onze leerlingen groeien op in een complexe, voortdurend veranderende wereld. Wij weten niet op welke toekomst wij onze kinderen voor moeten bereiden. Maar wij weten wel dat zij hierin zelf hun weg zullen moeten vinden: weerbaar, zelfstandig en zelfverantwoordelijk. Wij willen onze leerlingen daarom echt 'leren leren', begeleiden bij het ontwikkelen van hun zelfbewustzijn en waardepatronen, hun talenten leren kennen en leren inzetten. Wij willen ze begeleiden naar zelfleiderschap, zodat zij zo goed mogelijk zijn toegerust voor hun toekomst in de grote, wijde wereld.