Samen beter!

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudend orgaan van de stichting.
Per 1 januari 2018 is de samenstelling als volgt:

Voorzitter
Mw. Mr. G.C. (Gerinda) Van der Weijden-SchuitertVice-voorzitter
Dhr. Dr. J. (Joeri) EngelfrietLeden
Mw. R.C.M. (Linda) Beekman-Baart


Mw. E. (Esmeralda) Mandemaker-Dieleman


Dhr. M. (Maarten) Ebbing


Dhr. W. (Willem) van DuijnKlik hier voor het reglement Raad van Toezicht SPO WIJ de Venen