Samen beter!

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudend orgaan van de stichting.


Voorzitter
Mw. R.C.M. (Linda) Beekman-Baart
Vice-voorzitter:
Dhr. W. (Willem) van DuijnDhr. M. (Maarten) Ebbing
Mevr. J. (Jacqueline) HissinkKlik hier voor het reglement Raad van Toezicht SPO WIJ de Venen