Samen beter!

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudend orgaan van de stichting.

Voorzitter
Dhr. Dr. J. (Joeri) Engelfriet


vice-voorzitter
Mw. R.C.M. (Linda) Beekman-Baart


Mw. E. (Esmeralda) Mandemaker-Dieleman


Dhr. M. (Maarten) Ebbing


Dhr. W. (Willem) van Duijn


Mevr. J. (Jacqueline) Hissink


Klik hier voor het reglement Raad van Toezicht SPO WIJ de Venen