Samen beter!

Onderwijs en ict

Eigentijdsonderwijs, ook bij WIJ de Venen!

WIJ de Venen staat voor goed onderwijs. Goed onderwijs dat past bij iedere leerling. Vanuit die visie is de inzet van ICT onmisbaar.

Digitale geletterdheid en ict-bekwaamheid

Digitale geletterdheid is nodig om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Digitale technologie speelt een steeds grotere rol in het leven en werken van mensen. Technologie en informatie in woord, beeld en geluid zijn een fundamenteel onderdeel van onze samenleving geworden. De samenleving is hierdoor ingrijpend veranderd en deze ontwikkeling gaat in een hoog tempo verder. Het is niet alleen van belang dat leerlingen hiermee leren omgaan, maar ook dat zij hierin inzicht verwerven en breed vaardig worden, zodat ze zich ook toekomstige digitale technologie eigen kunnen maken.

Wie technologie begrijpt, kan er invloed op uitoefenen. Het beheersen van 'de taal van de technologie' is nodig om er wijs mee om te kunnen gaan. De leerkracht heeft een sleutelrol op het gebied van leren. Voor leerlingen geldt dat zij tot hogere leeropbrengsten, verbeterde motivatie en meer plezier bij het leren komen, als de leraar gebruik maakt van ICT en digitaal leermateriaal.

WIJ de Venen vindt het noodzakelijk dat op alle scholen van WIJ de Venen aandacht is voor het ontwikkelen van digitale geletterdheid bij leerlingen en ICT-bekwaamheid bij leerkrachten.