Samen beter!

Klachtenregeling

Soms vinden op de locatie gebeurtenissen plaats waar medewerkers, ouders/verzorgers of leerlingen problemen mee hebben. Ze kunnen hierover in gesprek gaan met de betrokkenen of zelfs uiteindelijk een klacht indienen.

Een klacht indienen kan op elk moment. In veel gevallen is het beter te proberen het niet zo ver te laten komen. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Iedere klacht is immers ook een advies voor de school.

Zo'n oplossing vinden is niet altijd makkelijk. Het vraagt inspanningen van de medewerker, ouders/verzorgers Ún van de school, die bereid moet zijn het gesprek aan te gaan. We laten u zien welke stappen u kunt nemen.

Het proces staat beschreven in onze klachtenregeling.

Verder wijzen we u op de klokkenluidersregeling.
De klokkenluidersregeling is bestemd voor misstanden binnen een organisatie die een directe bedreiging voor de organisatie zelf vormen.

Tenslotte hebben we een aantal omgangsvormen omschreven in de Integriteitscode.