Samen beter!

De KinderarckeDirecteur: Mirjam KennisBS De Kinderarcke
Herenweg 149
2465 AG Rijnsaterwoude

T: 0172-508165
E: directie.kinderarcke@wijdevenen.nl

website:
http://www.kinderarckerijnsaterwoude.nl