Samen beter!

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudend orgaan van de stichting.
 
Per 1 januari 2017 is de samenstelling als volgt:

Voorzitter
Mw. Mr. G.C. Van der Weijden-Schuitert

Vice-voorzitter
Dhr. Dr. J. Engelfriet

Leden
Mw. A. Baan
Mw. Drs. H.A. van Lith-Slof
Mw. E. Mandemaker-Dieleman
Mw. Mr. F.R. Schouten-Korwa
Dhr. M. Ebbing

Klik hier voor het reglement Raad van Toezicht SPO WIJ de Venen