Samen beter!

Beleidsdocumenten

Jaartaak en werktijdfactor
Klachtenregeling
Klokkenluidersregeling
Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen*
Vertrouwenspersoon
Verzuimbeleid-verzuimprotocol
Werknemersvoorzieningen
(*Het Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen wordt geharmoniseerd met het protocol van SPCO De Woudse Venen)